پکیج امنیت سایت

پکیج امنیت سایت به مهم‌ترین موضوعات مربوط به امنیت هر سازمان و یا شرکت می‌پردازد.
پکیج هک سایت‌های اینترنتی باید بر اساس استانداردها و روش‌های شناخته‌شده‌ای انجام پذیرد.
امنیت سایت و شبکه می‌تواند به‌صورت های پکیج برای کاربران و علاقه‌مند به هک آماده و تهیه شود.
پکیج امنیت و نفوذ در سایت‌ها می‌تواند بر اساس استاندارد OWASP ساخته شود.
پکیج هک و امنیت و تست نفوذ باید به‌صورت دسته‌بندی‌شده و گروه‌بندی‌شده برای کاربران تهیه شود.
در وب‌سایت شکاف پکیج هک و امنیت رایگان برای ارائه خدمات به دانش‌پژوهان آماده دانلود می‌باشد.
پکیج کامل آموزش هک سایت باید شامل کلیه آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده در سطح وب باشد.
در پکیج امنیتی ، سایت شکاف سعی بر استانداردسازی آموزش‌های امنیت دارد.
پکیج هک سایت و پکیج تست نفوذ سایت به‌صورت کلی و مفهومی به یک معنی مباشند.
تست نفوذ در سایت و هک سایت و امنیت سایت سه عبارت متفاوت ولی با یک مفهوم یکسان می‌باشند.

آرشیو شکاف

دوره‌های آموزشی هک و امنیت