حملات به دیگر آسیب پذیری‌های سایت

حملات به دیگر آسیب پذیری‌های سایت برای معرفی آسیب‌پذیری‌های دسته‌بندی نشده در نظر گرفته‌شده است.
آسیب‌پذیری‌های امنیتی سایت به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.
کلمه آسیب‌پذیری به انگلیسی معادل با عبارت Vulnerability  می‌باشد.
در این بخش به معرفی آسیب‌پذیری روز صفر یا آسیب‌پذیری‌های تازه کشف‌شده خواهیم پرداخت.
آسیب‌پذیری سایبری برای وب‌سایت‌ها بر اساس استانداردها به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.
در حملات به دیگر آسیب پذیری‌های سایت، بسته به نوع حمله سطوح دسترسی متفاوت خواهد بود.
حملاتی که کمتر اسم آن‌ها در سطح وب شنیده‌شده است در این بخش بررسی خواهند شد.
استانداردسازی، طبقه بندی و دسته‌بندی این نوع از حملات کاری بسیار پیچیده و سختی خواهد بود.
هرکدام از این نوع حملات دارای متدلوژی و نوع حمله‌ی خاص خود خواهند بود.
سرویس‌ها و برنامه‌های کاربردی خاص ممکن است دارای آسیب‌پذیری‌ها و حملات خاص خود باشند.
برای مقابله با هر کدام از حملات این دسته، روش ها و متدهای پیشرفته خاصی در سطح اینترنت وجود دارد.

حملات به دیگر آسیب پذیری‌های سایت

دوره‌های آموزشی هک و امنیت