تست نفوذ

تست نفوذ برای ارزیابی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند به‌عنوان یک بازرسی هدفمند و قانونی در نظر گرفته شود.
در فرایند Penetration Test، گروهی از هکرهای کلاه‌سفید و متخصصین پن تست سعی در شبیه‌سازی حمله‌دارند.
در پن تست، تسترهای نفوذ سعی بر آن دارند تا کلیه آسیب‌پذیری‌های موجود سازمان را کشف نموده و گزارش دهند.
عملیات pentest برای شرکت‌ها و سازمان‌ها باید به‌صورت دوره‌ای و متوالی انجام پذیرد.
فرآیند تست نفوذ موجب می‌شود که کلیه‌ی شکاف‌ها و باگ‌های امنیتی شرکت و سازمان‌ها کشف شود.
انجام Penetration Test باعث می‌گردد تا اطمینان خاطری برای سازمان‌ها به وجود آورد.
در Penetration Test لایه‌ی فیزیکی باید به‌عنوان اولین لایه جهت تست موردبررسی قرار گیرد.
فرآیند Penetration Test دارای استانداردهای گوناگونی است که باید بر اساس این استانداردها اقدامات مؤثر را انجام داد.
Penetration Test گونه‌ای از هک اخلافی محسوب می‌گردد.
هک و امنیت دو موضوع گسترده هستند که در داخل سیلابس تست نفوذ بیان می‌شوند.

آرشیو شکاف

دوره‌های آموزشی هک و امنیت